คนเก่งชาตศึกษา

เด็กหญิงกันยาวีร์ เลาแก้วหนู
รางวัลชนะเลิศ ประเภท พุ่มเซ่คู่ สายฟ้า อายุไม่เกิน 10 ปี รางวัลชนะเลิศ ประเภท พุ่มเซ่เดี่ยว สายเหลือง อายุไม่เกิน 10 ปี ... 18/02/2553
เด็กหญิงอุมาภรณ์ ล้อมเวียง
เด็กหญิงอุมาภรณ์ ล้อมเวียง ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทต่อสู้ยุวชนหญิง อายุ 9-10 ปี รุ่นน้ำหลัก 32-36 กิโลกรัม... 03/02/2553
มี 77 รายการ
6 / 6