คนเก่งชาตศึกษา

เด็กหญิงหทัยทิพย์ มิจาด
นักกีฬาแบดมินตัน โรงเรียนชาตศึกษา เด็กหญิงหทัยทิพย์ มิจาด ได้รับรางวัลชนะเลิศ หญิงคู่ อายุ 10 ปี การแข่งขัน มิซูโน่ - เ... 13/09/2560
เด็กหญิงนัทธมนพ์ บุรพงศ์บัณฑิต
นักกีฬายิมนาสติก โรงเรียนชาตศึกษา เด็กหญิงนัทธมนพ์ บูรพงศ์บัณฑิต - ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภททีม รุ่นอายุ... 13/09/2560
เด็กหญิงนัทธมนพ์ บุรพงศ์บัณฑิต
นักกีฬายิมนาสติก โรงเรียนชาตศึกษา เด็กหญิงนัทธมนพ์ บุรพงศ์บัณฑิต 1. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 การแข่งขันยิม... 27/09/2559
เด็กหญิงภามิน กิตติชัยเดช
นักกีฬายิมนาสติก โรงเรียนชาตศึกษา เด็กหญิงภามิน กิตติชัยเดช 1.ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภททีม ยิมนาสติกลี... 27/09/2559
ค่ายเยาวชนอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม Energy Min
เด็กชายสิทธิชัย ตะละภัฏ เด็กชายสิทธิพงษ์ วิลงค์ เด็กชายสิริกร เอื้อสมศักดิ์สกุล เด็กชายอนาวิล มูเซอ ผ่านการฝึกอบรมค่ายเย... 27/09/2559
นักกีฬากอล์ฟ เด็กหญิงบุษปภาพร สุขเติม
นักกีฬากอล์ฟ โรงเรียนชาตศึกษา เด็กหญิงบุษปภาพร สุขเติม 1. รางวัลชนะเลิศอับดับที่ 1 การแข่งขันกอล์ฟ จาก TrueVision... 27/09/2559
นักกีฬาแบดมินตัน เด็กหญิงหทัยทิพย์ มิจาด
นักกีฬาแบดมินตัน โรงเรียนชาตศึกษา เด็กหญิงหทัยทิพย์ มิจาด - รางวัลชนะเลิศ ประเภทหญิงคู่ อายุ 9 ปี รายการ Attitude... 27/09/2559
เด็กหญิงหทัยทิพย์ มิจาด นักกีฬาแบดมินตัน
นักกีฬาแบดมินตัน โรงเรียนชาตศึกษา เด็กหญิงหทัยทิพย์ มิจาด ได้รับรางวัลการแข่งขันประเภท หญิงคู่ รุ่น อายุไม่เกิน 1... 27/09/2559
เด็กหญิงบุษปภาพร สุขเติม
นักกีฬากอล์ฟ โรงเรียนชาตศึกษา เด็กหญิงบุษปภาพร สุขเติม ได้รับรางวัลที่ 2 รายการ The 16th Zhang Lianwei Cup Intern... 27/09/2559
เด็กหญิงบุษปภาพร สุขเติม
ได้รับเกียรติบัตร ในฐานะที่ได้เข้าร่วม การสรรหาเป็นเด็กดีเด่น เนื่องในโอกาส วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 จาก สภาสังคมสงเ... 10/01/2559
เด็กชายภูษิต ปราบสงคราม
ประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น คณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี... 10/01/2559
เด็กหญิงศุภกร เจียมใจ และ เด็กหญิงเบญญาภา พลเสน
เข้าร่วมประกวดวาดภาพวันเด็กแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 60 พ.ศ.2559 ในหัวข้อ "60 ปี วันครูไทย พร้อมก้าวไกลสู่อา... 09/01/2559
เด็กชายธนวิชญ์ ศรีสุวรรณ และ เด็กชายอลงกต ชมชื่นจ
เข้าร่วมประกวดวาดภาพวันเด็กแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 60 พ.ศ.2559 ในหัวข้อ "60 ปี วันครูไทย พร้อมก้าวไกลสู่อา... 09/01/2559
เด็กหญิงศุภกร เจียมใจ
ได้รับรางวัลชมเชย ภาพวาดหัวข้อ "สันติภาพ-สันติธรรม" โครงการนิทรรศการศิลปะเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 15 เนื่องในวาระครบรอบ 70... 22/12/2558
เด็กหญิงหทัยทิพย์ มิจาด
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภท หญิงคู่ รุ่นอายุ 8 ปี ในการแข่งขัน ทียู-มิซูโน่-เสนา แบดมินตัน แชมเปี้ยนชิพ ครั้ง... 06/08/2558
มี 65 รายการ
1 / 5