คนเก่งชาตศึกษา

นักกีฬายิมนาสติกตัวน้อย
วันพฤหัสบดีที่ 13 - วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 เด็กหญิงวณัชญา คำเกิด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภท ทักษะพื้น... 28/08/2563
นักกีฬายิมนาสติก โรงเรียนชาตศึกษา
เด็กหญิงนัทธมนพ์ บุรพงศ์บัณฑิต เข้าร่วมการแข่งขันออมสินยิมนาสติกลีลาและยิมนาสติกแอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี ... 21/12/2561
การประกวดร้องเพลง พระราชนิพนธ์ ทำดีด้วยหัวใจ เทิด
วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561 เด็กหญิงนลพรรณ คำเกิด ได้รับรางวัลขวัญใจวันพ่อ และ รางวัลชมเชย รุ่นอายุ 4-8 ปี การประกวดร้องเพล... 21/12/2561
โครงการประกวดภาพวาดส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ไทย
วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 เด็กชายธนวิชญ์ ศรีสุวรรณ เด็กชายอลงกต ชมชื่นจิตร์ เด็กหญิงภามิน กิตติชัยเดช และ เด็กหญิงอาช... 21/12/2561
นักกีฬาแบดมินตัน โรงเรียนชาตศึกษา
นักกีฬาแบดมินตัน โรงเรียนชาตศึกษา เด็กหญิงหทัยทิพย์ มิจาด ได้รับรางวัลชนะเลิศ หญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี การแข่... 20/11/2561
นักกีฬาแบดมินตัน โรงเรียนชาตศึกษา
นักกีฬาแบดมินตัน โรงเรียนชาตศึกษา เด็กหญิงหทัยทิพย์ มิจาด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทหญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิ... 20/11/2561
นักกีฬายิมนาสติก โรงเรียนชาตศึกษา
ด็กหญิงนลพรรณ คำเกิด ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากการแข่งขัน 5th SISB & BANGKOK GYMNASTICS COMPETITION 2018 ระหว่างวันที่ 2... 20/11/2561
นักกีฬาเทควันโด โรงเรียนชาตศึกษา
เด็กหญิงชนัญชิดา พุทธ์ษา ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่น E ระดับ มือใหม่พิเศษ รุ่นอายุ 7-8 ปี หญิง 27-30 ก.ก. ประเภ... 21/09/2561
นักกีฬายิมนาสติก โรงเรียนชาตศึกษา
วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฏาคม 2561 เด็กหญิงนลพรรณ คำเกิด ระดับชั้นอนุบาล ได้รับเหรียญทองแดง การแข่งขันทักษะพื้นฐานยิมนาสติกลีล... 21/09/2561
นักกีฬาเทควันโด โรงเรียนชาตศึกษา
เด็กชายปรินทร ปาจารีย์ ได้รับรางวัล ชนะเลิศ รุ่น B ระดับ มือ ใหม่พิเศษ รุ่นอายุ 9-10 ปี ชาย 23-25 ก.ก. ประเภท ต่อสู้ ใน... 21/09/2561
นักกีฬาเทควันโด โรงเรียนชาตศึกษา
เด็กชายทศรัสมิ์ ทวีทุน ได้รับรางวัล ชนะเลิศ รุ่น E ระดับ มือใหม่พิเศษ รุ่นอายุ 7-10 ปี ชาย 27-30 ก.ก. ประเภท ต่อสู้ ในกา... 21/09/2561
นักกีฬาแบดมินตัน โรงเรียนชาตศึกษา
เด็กหญิงหทัยทิพย์ มิจาด เข้าร่วมการแข่งขันแบดมินตัน Parrot Sports ชากังราว Open 2018(ครั้งที่ 3) ระหว่างวันที่ 27 - 30... 21/09/2561
เด็กชายธนกฤต ภาคยกุล
วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561 ด.ช.ธนกฤต ภาคยกุล เข้าร่วมการแข่งขันขี่จักรยาน Kids Bike Hero Go Disney#1 ได้รับรางวัลชนะเ... 21/09/2561
นักกีฬายิมนาสติก โรงเรียนชาตศึกษา
เด็กหญิงนัทธมนพ์ บุรพงศ์บัณฑิต เข้าร่วมแข่งขันยิมนาสติกพื้นฐาน ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 5-9 พฤษภาคม 2561 ณ ... 21/09/2561
เด็กหญิงหทัยทิพย์ มิจาด
นักกีฬาแบดมินตัน โรงเรียนชาตศึกษา เด็กหญิงหทัยทิพย์ มิจาด ได้รับรางวัลชนะเลิศ หญิงคู่ อายุ 10 ปี การแข่งขัน มิซูโน่ - เ... 13/09/2560
มี 78 รายการ
1 / 6