คนเก่งชาตศึกษา

นักกีฬาแบดมินตัน โรงเรียนชาตศึกษา
นักกีฬาแบดมินตัน โรงเรียนชาตศึกษา เด็กหญิงหทัยทิพย์ มิจาด ได้รับรางวัลชนะเลิศ หญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี การแข่... 20/11/2561
นักกีฬาแบดมินตัน โรงเรียนชาตศึกษา
นักกีฬาแบดมินตัน โรงเรียนชาตศึกษา เด็กหญิงหทัยทิพย์ มิจาด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทหญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิ... 20/11/2561
นักกีฬายิมนาสติก โรงเรียนชาตศึกษา
ด็กหญิงนลพรรณ คำเกิด ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากการแข่งขัน 5th SISB & BANGKOK GYMNASTICS COMPETITION 2018 ระหว่างวันที่ 2... 20/11/2561
นักกีฬาเทควันโด โรงเรียนชาตศึกษา
เด็กหญิงชนัญชิดา พุทธ์ษา ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่น E ระดับ มือใหม่พิเศษ รุ่นอายุ 7-8 ปี หญิง 27-30 ก.ก. ประเภ... 21/09/2561
นักกีฬายิมนาสติก โรงเรียนชาตศึกษา
วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฏาคม 2561 เด็กหญิงนลพรรณ คำเกิด ระดับชั้นอนุบาล ได้รับเหรียญทองแดง การแข่งขันทักษะพื้นฐานยิมนาสติกลีล... 21/09/2561
นักกีฬาเทควันโด โรงเรียนชาตศึกษา
เด็กชายปรินทร ปาจารีย์ ได้รับรางวัล ชนะเลิศ รุ่น B ระดับ มือ ใหม่พิเศษ รุ่นอายุ 9-10 ปี ชาย 23-25 ก.ก. ประเภท ต่อสู้ ใน... 21/09/2561
นักกีฬาเทควันโด โรงเรียนชาตศึกษา
เด็กชายทศรัสมิ์ ทวีทุน ได้รับรางวัล ชนะเลิศ รุ่น E ระดับ มือใหม่พิเศษ รุ่นอายุ 7-10 ปี ชาย 27-30 ก.ก. ประเภท ต่อสู้ ในกา... 21/09/2561
นักกีฬาแบดมินตัน โรงเรียนชาตศึกษา
เด็กหญิงหทัยทิพย์ มิจาด เข้าร่วมการแข่งขันแบดมินตัน Parrot Sports ชากังราว Open 2018(ครั้งที่ 3) ระหว่างวันที่ 27 - 30... 21/09/2561
เด็กชายธนกฤต ภาคยกุล
วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561 ด.ช.ธนกฤต ภาคยกุล เข้าร่วมการแข่งขันขี่จักรยาน Kids Bike Hero Go Disney#1 ได้รับรางวัลชนะเ... 21/09/2561
นักกีฬายิมนาสติก โรงเรียนชาตศึกษา
เด็กหญิงนัทธมนพ์ บุรพงศ์บัณฑิต เข้าร่วมแข่งขันยิมนาสติกพื้นฐาน ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 5-9 พฤษภาคม 2561 ณ ... 21/09/2561
เด็กหญิงหทัยทิพย์ มิจาด
นักกีฬาแบดมินตัน โรงเรียนชาตศึกษา เด็กหญิงหทัยทิพย์ มิจาด ได้รับรางวัลชนะเลิศ หญิงคู่ อายุ 10 ปี การแข่งขัน มิซูโน่ - เ... 13/09/2560
เด็กหญิงนัทธมนพ์ บุรพงศ์บัณฑิต
นักกีฬายิมนาสติก โรงเรียนชาตศึกษา เด็กหญิงนัทธมนพ์ บุรพงศ์บัณฑิต 1. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 การแข่งขันยิม... 27/09/2559
เด็กหญิงภามิน กิตติชัยเดช
นักกีฬายิมนาสติก โรงเรียนชาตศึกษา เด็กหญิงภามิน กิตติชัยเดช 1.ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภททีม ยิมนาสติกลี... 27/09/2559
ค่ายเยาวชนอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม Energy Min
เด็กชายสิทธิชัย ตะละภัฏ เด็กชายสิทธิพงษ์ วิลงค์ เด็กชายสิริกร เอื้อสมศักดิ์สกุล เด็กชายอนาวิล มูเซอ ผ่านการฝึกอบรมค่ายเย... 27/09/2559
นักกีฬากอล์ฟ เด็กหญิงบุษปภาพร สุขเติม
นักกีฬากอล์ฟ โรงเรียนชาตศึกษา เด็กหญิงบุษปภาพร สุขเติม 1. รางวัลชนะเลิศอับดับที่ 1 การแข่งขันกอล์ฟ จาก TrueVision... 27/09/2559
มี 74 รายการ
1 / 5