ภาพกิจกรรม

งานเทศน์มหาชาติ ประจำปี 2561

วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 คณะผู้บริหาร คุณครู ผู้ปกครองและนักเรียน ร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติ ประจำปี 2561 เรื่อง พระมหาเวสสันดรชาดก ณ วัดใหม่พิเรนทร์

18 กันยายน 2561

รับทุนการศึกษา จากเจ้าอาวาสวัดใหม่พิเรนทร์

วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนชาตศึกษารับมอบทุนการศึกษา ในงานอายุวัฒนมงคล 90 ปี ท่านเจ้าคุณพระราชประยัติโกศล (เสถียร ฉนฺทโก) ที่ปรึกษาพิเศษเจ้าคณะแขวงวัดอรุณ เจ้าอาวาสวัดใหม่พิเรนทร์ ณ วัดใหม่พิเรนทร์

18 กันยายน 2561

พิพิธภัณฑ์ต้านโกง(ป.ป.ช.)

คณะครูฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนชาตศึกษาได้นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และตัวแทนประธานนักเรียนเข้าชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อให้กระตุ้นให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม รู้จักแยกแยะถูกผิดปฏิบัติต่อตนเองและผู้อื่นโดยชอบ ไม่คดโกง เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 09.00 - 11.00 น.

19 กันยายน 2560

โครงการจิตอาสา(ประดิษฐ์ดอกดารารัตน์)

ดร.สุมณฑา จุลชาต ผู้อำนวยการโรงเรียนชาตศึกษา พร้อมด้วยคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน ได้ร่วมกันประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ ภายใต้โครงการหนูน้อยจิตอาสา เพื่อร่วมแสดงความรักและอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ระหว่างวันที่ 11- 22 กันยายน 2560

13 กันยายน 2560

พิพิธภัณฑ์ศิริราช(ป.1-6)

โรงเรียนชาตศึกษา ได้นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าร่วมชมนิทรรศการ "ตามรอยพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 9" เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช ระหว่างวันที่ 8 และ 11 กันยายน 2560 เวลา 13.00-14.00 น.

11 กันยายน 2560

กิจกรรมเชื่อมสายใยบ้านและโรงเรียน ครั้งที่ 1/2560

โรงเรียนชาตศึกษา จัดกิจกรรมเชื่อมสายใยบ้านและโรงเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ปกครองและครูในการที่จะช่วยพัฒนานักเรียนในทุกด้าน และรับใบแสดงผลการเรียนจากคุณครูประจำชั้น ตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2560 ช่วงเวลา 07.00-07.45 น.

11 กันยายน 2560

กิจกรรมงานเทศน์มหาชาติวันใหม่พิเรนทร์

โรงเรียนชาตศึกษา ร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ เรื่อง มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์ ทศพร 19 พระคาถา ณ วัดใหม่พิเรนทร์ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560

8 กันยายน 2560

ฉีดวัคซีนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1,6

ทางศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม โดยงานพยาบาลอนามัยโรงเรียนได้มาบริการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนโรงเรียนชาตศึกษา เพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก หัด หัดเยอรมัน ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 6 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560

7 สิงหาคม 2560

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีนรุ่นที่4

โรงเรียนชาตศึกษาได้จัดงานต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน รุ่นที่ 4 จากสำนักการศึกษา อำเภอเหมิงเฉิง มณฑลอันฮุย สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

7 สิงหาคม 2560

กิจกรรมภาษารอบรู้ สู่บูรณาการ

โรงเรียนชาตศึกษาได้จัดกิจกรรมภาษารอบรู้ สู่บูรณาการ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560

21 กรกฎาคม 2560

มี 211 รายการ
2 / 22