ภาพกิจกรรม

พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9

วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนชาตศึกษา ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ โรงเรียนชาตศึกษา

16 ตุลาคม 2563

การอบรมส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเอกชน รุ่นที่ 2

วันพุธที่ 9 - วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 คุณครูฐิตาพร สราคำ และคุณครูวัลยา ผลานิสงค์ ได้เข้ารับการอบรมส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเอกชน รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร

16 ตุลาคม 2563

การอบรมคุณธรรม จริยธรรม ปีการศึกษา 2563

วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 พระอาจารย์วิโรจน์ ผลเจริญ เจ้าอาวาสวัดคุณนิวาส จ.สุรินทร์ อบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

16 ตุลาคม 2563

การมอบทุนการศึกษาธรรมศึกษาตรี โท เอก ปี 2562

วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 พระราชปริยัติโกศล เจ้าอาวาสวัดใหม่พิเรนทร์ มอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่สอบไล่ได้ธรรมศึกษาและรับทุนการศึกษาระดับประถมศึกษา ชั้น ตรี/โท/เอก พุทธศักราช 2562

16 ตุลาคม 2563

กิจกรรมสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 60 ปี

วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 คณะผู้บริหาร ร่วมกับครูและนักเรียนโรงเรียนชาตศึกษา จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป ณ โรงเรียนชาตศึกษา เพื่อน้อมรำลึกถึงอดีตผู้ก่อตั้งโรงเรียน อาจารย์พร้อม-ฉวี จุลชาต เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนชาตศึกษา 26 สิงหาคม

28 สิงหาคม 2563

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ระดับชั้นอนุบาล

นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 ร่วมกันประดิษฐ์ การ์ดบอกรักแม่ด้วยหัวใจ เนื่องในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

28 สิงหาคม 2563

เทิดพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 88 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนชาตศึกษา ร่วมเทิดพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 88 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ โรงเรียนชาตศึกษา

28 สิงหาคม 2563

เลือกตั้งประธานนักเรียน ปี 2563

27 สิงหาคม 2563

ถวายพระพร รัชกาลที่ 10

คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนชาตศึกษา

27 สิงหาคม 2563

กิจกรรมงานกีฬาสี ปี 2562

วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 นักเรียนโรงเรียนชาตศึกษาร่วมงานกีฬาสี

17 กันยายน 2562

มี 226 รายการ
1 / 23