ติดต่อโรงเรียนชาตศึกษา

โรงเรียนชาตศึกษา

73 ซอยอิสรภาพ 29 ถนอิสรภาพ
บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ 0 2466 2029, 0 2891 1001
โทรสาร 0 2472 7859