ปฏิทินกิจกรรมชาตศึกษา

วันเริ่มต้น
ถึงวันที่
กิจกรรม
30/03/2559
30/03/2559
เริ่มเรียนพิเศษ Summer
11/04/2559
11/04/2559
ทำบุญเทศกาลสงกรานต์
28/04/2559
28/04/2559
ประชุมครู เจ้าหน้าที่ทุกท่าน
01/05/2559
01/05/2559
ปฐมนิเทศผู้ปกครอง / จำหน่ายแบบเรียน
04/05/2559
04/05/2559
ทำบุญก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 / 2559
10/05/2559
10/05/2559
อนุบาล 1 – ป.6 เปิดเรียน / กิจกรรมยินดีต้อนรับ(อนุบาล)
เปิดภาคเรียนที่ 1 / 2559 / ปฐมนิเทศนักเรียน ป.1 – ป.6
19/05/2559
19/05/2559
กิจกรรมวันวิสาขบูชา
23/05/2559
27/05/2559
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
02/06/2559
02/06/2559
กิจกรรมไหว้ครู / กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
15/06/2559
15/06/2559
ประชุมคณะกรรมการบริหาร / ประชุมคณะกรรมการ 4 ฝ่าย
20/06/2559
24/06/2559
กิจกรรมสุนทรภู่ครูกวี / กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด
01/07/2559
01/07/2559
กิจกรรมสถาปนาลูกเสือ
04/07/2559
06/07/2559
สอบครั้งที่ 1
11/07/2559
15/07/2559
กิจกรรมเติมฝันแต้มสี ครั้งที่ 1
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา
14/07/2559
14/07/2559
กิจกรรมสัปดาห์การป้องกันอุบัติภัย
15/07/2559
15/07/2559
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
25/07/2559
29/07/2559
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ / กิจกรรมสนุกคิดพิชิตตัวเลข
27/07/2559
31/07/2559
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา
01/07/2559
31/07/2559
กิจกรรม 3 อ (อิ่ม อร่อย อนามัย)
08/08/2559
11/08/2559
กิจกรรมเทิดพระเกียรติวันแม่
15/08/2559
17/08/2559
สอบครั้งที่ 2
15/08/2559
18/08/2559
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
22/08/2559
27/08/2559
กิจกรรมสถาปนา
--
--
กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม
05/09/2559
07/09/2559
กิจกรรมเชื่อมสายใยบ้านและโรงเรียนครั้งที่ 1
--
--
กิจกรรมฝึกทักษะ สร้างอาชีพ หารายได้
19/09/2559
23/09/2559
กิจกรรม Englisg Is Fun
26/09/2559
30/09/2559
สอบครั้งที่ 3
--
--
ปิดภาคเรียนที่ 2 /2559
--
--
ประชุมครู /ครูปฏิบัติหน้าที่ ประจำภาคเรียนที่ 2
--
--
เปิดภาคเรียนที่ 2 / 2559
07/11/2559
11/11/2559
กิจกรรมเติมฝันแต้มสีครั้งที่ 2
25/11/2559
25/11/2559
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา
วันมหาธีรราช (ร.6) / กิจกรรมวันลอยกระทง (ระดับอนุบาล)
30/11/2559
02/12/2559
สอบครั้งที่ 4
28/11/2559
02/12/2559
กิจกรรมเทิดพระเกียรติวันพ่อ
02/12/2559
02/12/2559
จัดพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
06/12/2559
09/12/2559
กิจกรรมวันรัฐธรรมนูญ
19/12/2559
23/12/2559
กิจกรรม Christmas Day
09/01/2560
12/01/2560
กิจกรรมกีฬาสี
กิจกรรมสันทนาการเพื่อเด็ก
09/01/2560
18/01/2560
สอบครั้งที่ 5
27/01/2560
29/01/2560
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ
--
--
สอบ O-NET
06/02/2560
08/02/2560
กิจกรรมเชื่อมสายใยบ้านและโรงเรียนครั้งที่ 2
--
--
แนะแนวการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา
01/01/2560
26/01/2560
กิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้างกับ ICT
27/02/2560
03/03/2560
สอบครั้งที่ 6
07/03/2560
07/03/2560
ปิดภาคเรียนที่ 2 / 2559
22/03/2560
22/03/2560
ประกาศผลสอบ
11/04/2559
--
ทำบุญเทศกาลสงกรานต์
มี 49 รายการ
1 / 1