คณะผู้บริหารโรงเรียน

ศาสตราจารย์คลีนิกเกียรติคุณนายแพทย์
นายดิเรก จุลชาต


ผู้รับใบอนุญาต
 
นายดุษฎี จุลชาต

ผู้จัดการ
 
นางลิเซล๊อตเต้ จุลชาต

ผู้ช่วยผู้จัดการ
 
นางเอมรัตน์ รัศมิทัต

ที่ปรึกษา
 
ดร.สุมณฑา จุลชาต

ผู้อำนวยการ